Tri klika do udžbenika!

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Udžbenici za 2. razred osnovne škole

Uputa: označite željene artikle klikom na kućicu te ih klikom na dugme dodajte u košaricu.

KOLIČINE ODABRANIH ARTIKALA MOŽETE MIJENJATI U KOŠARICI.


HRVATSKI JEZIK

- smanji popis -
KUĆA SVEMOGUĆA
čitanka za drugi razred osnovne škole
Autori: Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša; Nakladnik: ALFA
2965-4554
60,00 kn
OD SLOVA DO SNOVA 2
čitanka za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas; Nakladnik: PROFIL
3331-5188
68,00 kn
MOJA STAZA 2
čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3610-5627
72,00 kn
MOJ HRVATSKI 2
jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički; Nakladnik: ALFA
2968-4557
53,00 kn
MOJ HRVATSKI 2
radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički; Nakladnik: ALFA
2968-4558
37,00 kn
PRIČA O JEZIKU 2
udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik; Nakladnik: PROFIL
3334-5191
55,00 kn
PRIČA O JEZIKU 2
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik; Nakladnik: PROFIL
3334-5192
45,00 kn
MOJA STAZA 2
udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3611-5628
49,00 kn
MOJA STAZA 2
radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3611-5629
49,00 kn
CVRKUT RIJEČI
čitanka i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autori: Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić; Nakladnik: ALFA
2962-4548
60,00 kn
CVRKUT RIJEČI
radna bilježnica uz čitanku i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autori: Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić; Nakladnik: ALFA
2962-4549
38,00 kn
HRVATSKI NA DLANU 2
čitanka i udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj; Nakladnik: PROFIL
3328-5182
45,00 kn
HRVATSKI NA DLANU 2
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj; Nakladnik: PROFIL
3328-5183
34,00 kn
ZLATNA VRATA 2
integrirani udžbenik za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo; Nakladnik: ŠK
2144-3217
69,00 kn
ZLATNA VRATA 2
radna bilježnica za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo; Nakladnik: ŠK
2144-3218
54,00 kn
SLOVO PO SLOVO 2 - 1. POLUGODIŠTE
integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić; Nakladnik: ŠK
3616-5636
67,00 kn
SLOVO PO SLOVO 2 - 2. POLUGODIŠTE
integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u drugom razredu osnovne škole
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić; Nakladnik: ŠK
3616-5637
67,00 kn

ENGLESKI JEZIK

- smanji popis -
SMILEYS 2
udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja (s CD-om)
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans; Nakladnik: ALFA
2939-4511
59,00 kn
SMILEYS 2
radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans; Nakladnik: ALFA
2939-4512
49,00 kn
NEW BUILDING BLOCKS 2
udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer; Nakladnik: PROFIL
3297-5120
56,00 kn
NEW BUILDING BLOCKS 2
radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer; Nakladnik: PROFIL
3297-5121
57,00 kn
DIP IN 2
udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja
Autori: Biserka Džeba, Maja Mardešić; Nakladnik: ŠK
3577-5565
61,00 kn
DIP IN 2
radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja
Autori: Biserka Džeba, Maja Mardešić; Nakladnik: ŠK
3577-5566
52,00 kn
HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK
udžbenik engleskog jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts; Nakladnik: OXFORD
3252-5041
60,00 kn
HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK
radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts; Nakladnik: OXFORD
3252-5042
53,00 kn

MATEMATIKA

- smanji popis -
MATEMATIKA 2
udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autor: Josip Markovac; Nakladnik: ALFA
2990-4593
54,00 kn
MATEMATIKA 2
radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Autori: Josip Markovac, Danica Vrgoč; Nakladnik: ALFA
2990-4594
43,00 kn
NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2
udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak; Nakladnik: PROFIL
3366-5247
68,00 kn
NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2
radna bilježnica iz matematike za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak; Nakladnik: PROFIL
3366-5248
50,00 kn
MOJ SRETNI BROJ 2
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić; Nakladnik: ŠK
3642-5684
60,00 kn
MOJ SRETNI BROJ 2
radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić; Nakladnik: ŠK
3642-5685
59,00 kn
MATEMATIČKIM STAZAMA 2
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović; Nakladnik: ŠK
3646-5692
61,00 kn
MATEMATIČKIM STAZAMA 2
radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović; Nakladnik: ŠK
3646-5693
60,00 kn

PRIRODA I DRUŠTVO

- smanji popis -
DOM I ZAVIČAJ
udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Tomislav Jelić, Damir Domišljanović; Nakladnik: ALFA
3010-4632
58,00 kn
DOM I ZAVIČAJ
radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Tomislav Jelić, Damir Domišljanović; Nakladnik: ALFA
3010-4633
39,00 kn
POGLED U SVIJET 2
udžbenik prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov; Nakladnik: PROFIL
3389-5295
59,00 kn
POGLED U SVIJET 2
radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov; Nakladnik: PROFIL
3389-5296
66,00 kn
NAŠ SVIJET 2
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan; Nakladnik: ŠK
3671-5741
55,00 kn
NAŠ SVIJET 2
radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole
Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan; Nakladnik: ŠK
3671-5742
59,00 kn
EUREKA! 2
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić; Nakladnik: ŠK
3675-5749
57,00 kn
EUREKA! 2
radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić; Nakladnik: ŠK
3675-5750
68,00 kn

GLAZBENA KULTURA

- smanji popis -
MOJA GLAZBA 2
udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne škole s CD-om
Autor: Diana Atanasov Piljek; Nakladnik: ALFA
2954-4539
57,00 kn
GLAZBENI KRUG 2
udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za drugi razred osnovne škole
Autori: Željkica Mamić, Ana Janković, Ružica Ambruš Kiš; Nakladnik: PROFIL
3319-5167
54,00 kn
RAZIGRANI ZVUCI 2
udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu osnovne škole
Autori: Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci; Nakladnik: ŠK
3600-5610
59,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

- smanji popis -
RASTIMO U ZAHVALNOSTI
udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole
Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović; Nakladnik: GK
3096-4774
36,00 kn
RASTIMO U ZAHVALNOSTI
radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole
Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović; Nakladnik: GK
3096-4775
23,00 kn
UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA
za 2. razred osnovne škole
Autor: Haris Opardija; Nakladnik: MIZ
2758-4233
25,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

- smanji popis -
AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!
udžbenik iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole s CD-om
Autori: Irena Pehar, Dinka Štiglmayer; Nakladnik: ALFA
1851-2753
59,00 kn
AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!
radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole
Autori: Irena Pehar, Dinka Štiglmayer; Nakladnik: ALFA
1851-2752
45,00 kn
APPLAUS! 2
II. godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić; Nakladnik: PROFIL
17-756
59,00 kn
APPLAUS! 2
II. godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić; Nakladnik: PROFIL
17-755
46,00 kn
HURRA! DEUTSCH! 2
II. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić; Nakladnik: ŠK
152-758
60,00 kn
HURRA! DEUTSCH! 2
II. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić; Nakladnik: ŠK
152-757
46,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

- proširi popis -

TALIJANSKI JEZIK

- proširi popis -

UČENICI S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

- proširi popis -