Tri klika do udžbenika!

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Udžbenici za 2. razred osnovne škole

Uputa: označite željene artikle klikom na kućicu te ih klikom na dugme dodajte u košaricu.

KOLIČINE ODABRANIH ARTIKALA MOŽETE MIJENJATI U KOŠARICI.


HRVATSKI JEZIK

- smanji popis -
KUĆA SVEMOGUĆA
čitanka za drugi razred osnovne škole
Autori: Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša; Nakladnik: ALFA
2965-4554
60,00 kn
OD SLOVA DO SNOVA 2
čitanka za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas; Nakladnik: PROFIL
3331-5188
68,00 kn
MOJA STAZA 2
čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3610-5627
72,00 kn
MOJ HRVATSKI 2
jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički; Nakladnik: ALFA
2968-4557
53,00 kn
MOJ HRVATSKI 2
radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički; Nakladnik: ALFA
2968-4558
37,00 kn
PRIČA O JEZIKU 2
udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik; Nakladnik: PROFIL
3334-5191
55,00 kn
PRIČA O JEZIKU 2
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik; Nakladnik: PROFIL
3334-5192
45,00 kn
MOJA STAZA 2
udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3611-5628
49,00 kn
MOJA STAZA 2
radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3611-5629
49,00 kn
CVRKUT RIJEČI
radna bilježnica uz čitanku i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autori: Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić; Nakladnik: ALFA
2962-4549
38,00 kn
HRVATSKI NA DLANU 2
čitanka i udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj; Nakladnik: PROFIL
3328-5182
45,00 kn
HRVATSKI NA DLANU 2
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Autori: Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj; Nakladnik: PROFIL
3328-5183
34,00 kn
ZLATNA VRATA 2
integrirani udžbenik za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo; Nakladnik: ŠK
2144-3217
69,00 kn
ZLATNA VRATA 2
radna bilježnica za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo; Nakladnik: ŠK
2144-3218
54,00 kn
SLOVO PO SLOVO 2 - 1. POLUGODIŠTE
integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić; Nakladnik: ŠK
3616-5636
67,00 kn
SLOVO PO SLOVO 2 - 2. POLUGODIŠTE
integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u drugom razredu osnovne škole
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić; Nakladnik: ŠK
3616-5637
67,00 kn

ENGLESKI JEZIK

- smanji popis -
SMILEYS 2
udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja (s CD-om)
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans; Nakladnik: ALFA
2939-4511
59,00 kn
SMILEYS 2
radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans; Nakladnik: ALFA
2939-4512
49,00 kn
NEW BUILDING BLOCKS 2
udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer; Nakladnik: PROFIL
3297-5120
56,00 kn
NEW BUILDING BLOCKS 2
radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer; Nakladnik: PROFIL
3297-5121
57,00 kn
DIP IN 2
udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja
Autori: Biserka Džeba, Maja Mardešić; Nakladnik: ŠK
3577-5565
61,00 kn
DIP IN 2
radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja
Autori: Biserka Džeba, Maja Mardešić; Nakladnik: ŠK
3577-5566
52,00 kn
HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK
udžbenik engleskog jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts; Nakladnik: OXFORD
3252-5041
60,00 kn
HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK
radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts; Nakladnik: OXFORD
3252-5042
53,00 kn

MATEMATIKA

- smanji popis -
MATEMATIKA 2
udžbenik za drugi razred osnovne škole
Autor: Josip Markovac; Nakladnik: ALFA
2990-4593
54,00 kn
MATEMATIKA 2
radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Autori: Josip Markovac, Danica Vrgoč; Nakladnik: ALFA
2990-4594
43,00 kn
NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2
udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak; Nakladnik: PROFIL
3366-5247
68,00 kn
NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2
radna bilježnica iz matematike za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak; Nakladnik: PROFIL
3366-5248
50,00 kn
MOJ SRETNI BROJ 2
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić; Nakladnik: ŠK
3642-5684
60,00 kn
MOJ SRETNI BROJ 2
radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić; Nakladnik: ŠK
3642-5685
59,00 kn
MATEMATIČKIM STAZAMA 2
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović; Nakladnik: ŠK
3646-5692
61,00 kn
MATEMATIČKIM STAZAMA 2
radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović; Nakladnik: ŠK
3646-5693
60,00 kn

PRIRODA I DRUŠTVO

- smanji popis -
DOM I ZAVIČAJ
udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Tomislav Jelić, Damir Domišljanović; Nakladnik: ALFA
3010-4632
58,00 kn
DOM I ZAVIČAJ
radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Tomislav Jelić, Damir Domišljanović; Nakladnik: ALFA
3010-4633
39,00 kn
POGLED U SVIJET 2
udžbenik prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov; Nakladnik: PROFIL
3389-5295
59,00 kn
POGLED U SVIJET 2
radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov; Nakladnik: PROFIL
3389-5296
66,00 kn
NAŠ SVIJET 2
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan; Nakladnik: ŠK
3671-5741
55,00 kn
NAŠ SVIJET 2
radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole
Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan; Nakladnik: ŠK
3671-5742
59,00 kn
EUREKA! 2
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić; Nakladnik: ŠK
3675-5749
57,00 kn
EUREKA! 2
radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić; Nakladnik: ŠK
3675-5750
68,00 kn

GLAZBENA KULTURA

- smanji popis -
MOJA GLAZBA 2
udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne škole s CD-om
Autor: Diana Atanasov Piljek; Nakladnik: ALFA
2954-4539
57,00 kn
GLAZBENI KRUG 2
udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za drugi razred osnovne škole
Autori: Željkica Mamić, Ana Janković, Ružica Ambruš Kiš; Nakladnik: PROFIL
3319-5167
54,00 kn
RAZIGRANI ZVUCI 2
udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu osnovne škole
Autori: Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci; Nakladnik: ŠK
3600-5610
59,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

- smanji popis -
RASTIMO U ZAHVALNOSTI
udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole
Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović; Nakladnik: GK
3096-4774
36,00 kn
RASTIMO U ZAHVALNOSTI
radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole
Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović; Nakladnik: GK
3096-4775
23,00 kn
UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA
za 2. razred osnovne škole
Autor: Haris Opardija; Nakladnik: MIZ
2758-4233
25,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

- smanji popis -
AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!
udžbenik iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole s CD-om
Autori: Irena Pehar, Dinka Štiglmayer; Nakladnik: ALFA
1851-2753
59,00 kn
AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!
radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole
Autori: Irena Pehar, Dinka Štiglmayer; Nakladnik: ALFA
1851-2752
45,00 kn
APPLAUS! 2, udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 2. razred osnovne škole
II. godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić; Nakladnik: PROFIL
17-756
59,00 kn
APPLAUS! 2, radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole
II. godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić; Nakladnik: PROFIL
17-755
46,00 kn
HURRA! DEUTSCH! 2, udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 2. razred osnovne škole
II. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić; Nakladnik: ŠK
152-758
60,00 kn
HURRA! DEUTSCH! 2, radna bilježnica njemačkog jezika 2. razred osnovne škole
II. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić; Nakladnik: ŠK
152-757
46,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

- proširi popis -

TALIJANSKI JEZIK

- proširi popis -

UČENICI S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

- proširi popis -

DODATNA NASTAVNA SREDSTVA - NEOBAVEZNA

- proširi popis -

PREPORUKA ŠKOLSKOG PRIBORA

Školski komplet za 2. razred osnovne škole
Školski komplet za 2. razred osnovne škole
DETALJNIJE...
109502
299,00 kn
1. LIKOVNI MOZAIK: likovna mapa s kolažem uz udžbenik za 1. i 2. razred osnovne škole, ALFA
DETALJNIJE...
110013
52,00 kn
LIKOVNA MAPA 2: likovna mapa s kolaž papirom za drugi razred osnovne škole, PROFIL
DETALJNIJE...
110006
45,00 kn
UMJETNOST I JA 1 i 2, likovna mapa s kolažem za 1. i 2. razred, ŠK
DETALJNIJE...
110001
51,00 kn
Obrazac školski 3a pisanka "C" za 2 i 3razred Educa
OBRAZAC ŠKOLSKI 
DETALJNIJE...
109188
1,64 kn
Obrazac školski 4 matematika za 1 i 2razred Educa
OBRAZAC ŠKOLSKI 
DETALJNIJE...
109189
1,64 kn
OBR.škol. rječnik A6 40L 2kol.EDU.
OBR.škol. rječnik A6 40L 2kol.EDU.
DETALJNIJE...
109201
1,22 kn
OBR.škol. rječnik B6 40L 3kol.EDU.
OBR.škol. rječnik B6 40L 3kol.EDU.
DETALJNIJE...
109202
1,27 kn
OBR.škol. Informativka B6 EDU.
OBR.škol. Informativka B6 EDU.
DETALJNIJE...
109203
1,27 kn
Ravnalo pvc 15cm Color Code Brunnen 10-49715 92 srebrno
Color Code 
DETALJNIJE...
109228
3,92 kn
Boja tempera 25ml.aluminijska tuba TOZ bijela
BOJA TEMPERA Leonhardi
DETALJNIJE...
109264
6,50 kn
Folija zaštitna za klupu+spužva 45x60cm Erah
ZAŠTITNA FOLIJA ZA ŠKOLSKU KLUPU 
DETALJNIJE...
109273
16,15 kn
Set za likovnu kulturu Hlapić TOZ. *do isteka zaliha
Hlapić 
DETALJNIJE...
109319
240,62 kn
OL.graf.HB s gum.Student 101 TOZ.
OL.graf.HB s gum.Student 101 TOZ.
DETALJNIJE...
109367
1,57 kn
Gumica plastična Faber Castell 187130 dust-free
GUMICA 
DETALJNIJE...
109373
2,96 kn
Šiljilo metalno s kutijom 2rupe+poklopac Klicki Brunnen prozirno sortirano
ŠILJILO Klicki
DETALJNIJE...
109379
8,93 kn
Šiljilo pvc s kutijom Elliptic Swing Mobius 03200100 prozirno jednobojno sortirano
ŠILJILO Elliptic Swing
DETALJNIJE...
109380
5,35 kn
Geometrijski set 1/4 srednji Cristal Maped 242820 blister
SET GEOMETRIJSKI Cristal
DETALJNIJE...
109383
7,30 kn
GEOM.set 1/4 Centro ROT.823509 b
GEOM.set 1/4 Centro ROT.823509 b
DETALJNIJE...
109384
28,49 kn