Tri klika do udžbenika!

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Udžbenici za 3. razred osnovne škole

Uputa: označite željene artikle klikom na kućicu te ih klikom na dugme dodajte u košaricu.

KOLIČINE ODABRANIH ARTIKALA MOŽETE MIJENJATI U KOŠARICI.


HRVATSKI JEZIK

- smanji popis -
KUĆA IGRAJUĆA
čitanka za treći razred osnovne škole
Autori: Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša; Nakladnik: ALFA
2966-4555
60,00 kn
OD SLOVA DO SNOVA 3
čitanka za treći razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Saša Veronek Germadnik, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas; Nakladnik: PROFIL
3332-5189
68,00 kn
MOJA STAZA 3
čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3612-5630
72,00 kn
HRVATSKI JEZIK 3
jezični udžbenik za treći razred osnovne škole
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Damir Domišljanović; Nakladnik: ALFA
2969-4559
53,00 kn
HRVATSKI JEZIK 3
radna bilježnica za treći razred osnovne škole
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Damir Domišljanović; Nakladnik: ALFA
2969-4560
38,00 kn
PRIČA O JEZIKU 3
udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Suzana Delić, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege; Nakladnik: PROFIL
3335-5193
57,00 kn
PRIČA O JEZIKU 3
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Autori: Vesna Budinski, Suzana Delić, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege; Nakladnik: PROFIL
3335-5194
43,00 kn
MOJA STAZA 3
udžbenik hrvatskog jezika u trećem razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3613-5631
49,00 kn
MOJA STAZA 3
radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole
Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić; Nakladnik: ŠK
3613-5632
49,00 kn
CARSTVO RIJEČI
čitanka i jezični udžbenik za treći razred osnovne škole
Autori: Dubravka Težak, Sanja Polak; Nakladnik: ALFA
2963-4550
58,00 kn
CARSTVO RIJEČI
radna bilježnica uz čitanku i jezični udžbenik za treći razred osnovne škole
Autori: Dubravka Težak, Sanja Polak; Nakladnik: ALFA
2963-4551
40,00 kn
HRVATSKI NA DLANU 3
čitanka i udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Autori: Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj; Nakladnik: PROFIL
3329-5184
45,00 kn
HRVATSKI NA DLANU 3
radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Autori: Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj; Nakladnik: PROFIL
3329-5185
34,00 kn
ZLATNA VRATA 3
čitanka s pravopisom i gramatikom
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo; Nakladnik: ŠK
2481-3890
63,00 kn
ZLATNA VRATA 3
radna bilježnica hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo; Nakladnik: ŠK
2481-3574
49,00 kn
SLOVO PO SLOVO 3 - 1. POLUGODIŠTE
integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić; Nakladnik: ŠK
3617-5638
67,00 kn
SLOVO PO SLOVO 3 - 2. POLUGODIŠTE
integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u trećem razredu osnovne škole
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić; Nakladnik: ŠK
3617-5639
67,00 kn

ENGLESKI JEZIK

- smanji popis -
SMILEYS 3
udžbenik engleskog jezika za 3. razred osnovne škole, 3. godina učenja (s CD-om)
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans; Nakladnik: ALFA
2940-4513
59,00 kn
SMILEYS 3
radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred osnovne škole, 3. godina učenja
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans; Nakladnik: ALFA
2940-4514
49,00 kn
NEW BUILDING BLOCKS 3
udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred osnovne škole, III. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović; Nakladnik: PROFIL
3298-5122
56,00 kn
NEW BUILDING BLOCKS 3
radna bilježnica iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole, III. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović; Nakladnik: PROFIL
3298-5123
57,00 kn
DIP IN 3
udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole - 3. godina učenja
Autor: Maja Mardešić; Nakladnik: ŠK
3578-5567
61,00 kn
DIP IN 3
radna bilježnica za engleski jezik u trećem razredu osnovne škole - 3. godina učenja
Autor: Maja Mardešić; Nakladnik: ŠK
3578-5568
52,00 kn
HAPPY STREET 2 THIRD EDITION, CLASS BOOK
udžbenik engleskog jezika za treći razred osnovne škole, treća godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts; Nakladnik: OXFORD
3253-5043
60,00 kn
HAPPY STREET 2 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK
radna bilježnica za engleski jezik u trećem razredu osnovne škole, treća godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts; Nakladnik: OXFORD
3253-5044
53,00 kn

MATEMATIKA

- smanji popis -
MATEMATIKA 3
udžbenik za treći razred osnovne škole
Autor: Josip Markovac; Nakladnik: ALFA
2991-4595
54,00 kn
MATEMATIKA 3
radna bilježnica za treći razred osnovne škole
Autor: Josip Markovac; Nakladnik: ALFA
2991-4596
43,00 kn
NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3
udžbenik matematike za treći razred osnovne škole
Autori: Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar; Nakladnik: PROFIL
3367-5249
68,00 kn
NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3
radna bilježnica iz matematike za treći razred osnovne škole
Autori: Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar; Nakladnik: PROFIL
3367-5250
50,00 kn
MOJ SRETNI BROJ 3
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, ; Nakladnik: ŠK
3643-5686
60,00 kn
MOJ SRETNI BROJ 3
radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, ; Nakladnik: ŠK
3643-5687
59,00 kn
MATEMATIČKIM STAZAMA 3
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović; Nakladnik: ŠK
3647-5694
61,00 kn
MATEMATIČKIM STAZAMA 3
radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović; Nakladnik: ŠK
3647-5695
60,00 kn

PRIRODA I DRUŠTVO

- smanji popis -
HRVATSKI ZAVIČAJI
udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole
Autor: Tomislav Jelić; Nakladnik: ALFA
3011-4634
60,00 kn
HRVATSKI ZAVIČAJI
radna bilježnica iz prirode i društva za treći razred osnovne škole
Autor: Tomislav Jelić; Nakladnik: ALFA
3011-4635
41,00 kn
POGLED U SVIJET 3
udžbenik prirode i društva za treći razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov; Nakladnik: PROFIL
3390-5297
59,00 kn
POGLED U SVIJET 3
radna bilježnica iz prirode i društva za treći razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov; Nakladnik: PROFIL
3390-5298
66,00 kn
NAŠ SVIJET 3
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole
Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan; Nakladnik: ŠK
3672-5743
55,00 kn
NAŠ SVIJET 3
radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole
Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan; Nakladnik: ŠK
3672-5744
59,00 kn
EUREKA! 3
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić; Nakladnik: ŠK
3676-5751
57,00 kn
EUREKA! 3
radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić; Nakladnik: ŠK
3676-5752
68,00 kn

GLAZBENA KULTURA

- smanji popis -
MOJA GLAZBA 3
udžbenik za glazbenu kulturu u trećem razredu osnovne škole s CD-om
Autor: Diana Atanasov Piljek; Nakladnik: ALFA
2955-4540
57,00 kn
GLAZBENI KRUG 3
udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za treći razred osnovne škole
Autori: Ana Janković, Željkica Mamić, Ružica Ambruš Kiš; Nakladnik: PROFIL
3320-5168
56,00 kn
RAZIGRANI ZVUCI 3
udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u trećem razredu osnovne škole
Autori: Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci; Nakladnik: ŠK
3601-5611
57,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

- smanji popis -
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA
udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole
Autori: Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi; Nakladnik: KS
3141-4859
36,00 kn
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA
radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole
Autori: Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi; Nakladnik: KS
3141-4860
34,00 kn
ISLAMSKA ČITANKA
za 3. i 4. razred osnovne škole
Autor: Ševko Omerbašić; Nakladnik: MIZ
166-50
40,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

- smanji popis -
AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3
udžbenik njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole
Autori: Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer; Nakladnik: ALFA
2284-3933
59,00 kn
AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3
radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole
Autori: Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer; Nakladnik: ALFA
2284-3559
45,00 kn
APPLAUS! 3, udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 3. razred osnovne škole
III. godina učenja
Autor: Danica Ušćumlić; Nakladnik: PROFIL
18-8
59,00 kn
APPLAUS! 3, radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole
III. godina učenja
Autor: Danica Ušćumlić; Nakladnik: PROFIL
18-7
46,00 kn
HURRA! DEUTSCH! 3, udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 3. razred osnovne škole
III. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić; Nakladnik: ŠK
153-10
60,00 kn
HURRA! DEUTSCH! 3, radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole
III. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić; Nakladnik: ŠK
153-9
46,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

- proširi popis -

TALIJANSKI JEZIK

- proširi popis -

UČENICI S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

- proširi popis -

DODATNA NASTAVNA SREDSTVA - NEOBAVEZNA

- proširi popis -

PREPORUKA ŠKOLSKOG PRIBORA

Školski komplet za 3. razred osnovne škole
Školski komplet za 3. razred osnovne škole
DETALJNIJE...
109503
359,00 kn
3. LIKOVNI MOZAIK: likovna mapa s kolažem uz udžbenik za 3. i 4. razred osnovne škole, ALFA
DETALJNIJE...
110014
52,00 kn
LIKOVNA MAPA 3: likovna mapa s kolaž papirom za treći razred osnovne škole, PROFIL
DETALJNIJE...
110007
45,00 kn
UMJETNOST I JA 3 i 4, likovna mapa s kolažem za 3. i 4. razred, ŠK
DETALJNIJE...
110002
53,00 kn
Obrazac školski 3a pisanka "C" za 2 i 3razred Educa
OBRAZAC ŠKOLSKI 
DETALJNIJE...
109188
1,64 kn
Obrazac školski 6 matematika za 3 i 4razred Educa
OBRAZAC ŠKOLSKI 
DETALJNIJE...
109191
2,84 kn
OBR.škol. rječnik A6 40L 2kol.EDU.
OBR.škol. rječnik A6 40L 2kol.EDU.
DETALJNIJE...
109201
1,22 kn
OBR.škol. rječnik B6 40L 3kol.EDU.
OBR.škol. rječnik B6 40L 3kol.EDU.
DETALJNIJE...
109202
1,27 kn
OBR.škol. Informativka B6 EDU.
OBR.škol. Informativka B6 EDU.
DETALJNIJE...
109203
1,27 kn
Ravnalo pvc 15cm Color Code Brunnen 10-49715 92 srebrno
Color Code 
DETALJNIJE...
109228
3,92 kn
Boja tempera 25ml.aluminijska tuba TOZ bijela
BOJA TEMPERA Leonhardi
DETALJNIJE...
109264
6,50 kn
Folija zaštitna za klupu+spužva 45x60cm Erah
ZAŠTITNA FOLIJA ZA ŠKOLSKU KLUPU 
DETALJNIJE...
109273
16,15 kn
Set za likovnu kulturu Hlapić TOZ.
Hlapić 
DETALJNIJE...
109319
240,62 kn
OL.graf.HB s gum.Student 101 TOZ.
OL.graf.HB s gum.Student 101 TOZ.
DETALJNIJE...
109367
1,57 kn
Gumica plastična Faber Castell 187130 dust-free
GUMICA 
DETALJNIJE...
109373
2,96 kn
Šiljilo metalno s kutijom 2rupe+poklopac Klicki Brunnen prozirno sortirano
ŠILJILO Klicki
DETALJNIJE...
109379
8,93 kn
Šiljilo pvc s kutijom Elliptic Swing Mobius 03200100 prozirno jednobojno sortirano
ŠILJILO Elliptic Swing
DETALJNIJE...
109380
5,35 kn
Geometrijski set 1/4 srednji Cristal Maped 242820 blister
SET GEOMETRIJSKI Cristal
DETALJNIJE...
109383
7,30 kn
GEOM.set 1/4 Centro ROT.823509 b
GEOM.set 1/4 Centro ROT.823509 b
DETALJNIJE...
109384
28,49 kn